FAQ
Hoe gaat de sollicitatieprocedure in zijn werk?

Brievenselectie

De selectiecommissie beoordeelt jouw motivatie en cv en beslist of je wordt uitgenodigd voor het vervolg van de selectieprocedure. De selectie geschiedt aan de hand van de volgende criteria:

  • Motivatie voor het werkveld/opleiding
  • CV passend bij werkveld/opleiding
  • Beheersing Nederlandse taal
  • Reflectie op eerdere afwijzing (STARR-interview)

Kunnen aantonen hoe het vak verkend is is een pre.

Uiterlijk drie weken na sluiting van de aanmeldingsperiode ontvang je bericht over dit besluit. Zie hiervoor de 'Planning'.

Informatie en contact

Informatie over het volledige sollicitatieproces (selectie, toewijzing en plaatsing), de planning, voorwaarden, privacystatement en overige bepalingen vind je op onze webpagina solliciteren.

Vragen of problemen bij online solliciteren? Stuur een e-mail naar support@sogeon.nl.

FAQ

Klik hier voor de veelgestelde vragen


Sollicitatieproces

Het sollicitatieproces bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Selectieprocedure

De selectieprocedure is competentiegericht en wordt ingezet om te bepalen of een sollicitant geschikt is om te starten met de profiel (opleiding). Naast de competenties is ook de motivatie waarom je voor dit vak kiest een belangrijke factor.
Soms word je na het STARR-gesprek uitgenodigd voor een 2e gesprek. Lees meer.

2)  Toewijzingsprocedure

Nadat alle selectiegesprekken zijn gevoerd worden alle positief beoordeelde kandidaten meegenomen in de toewijzingsprocedure. Conform planning ontvangen de kandidaten bericht van SOGEON aan welke opleidingsinstelling ze zijn toegewezen. In dit bericht staat ook meer informatie over het matchingsgesprek wat gevoerd wordt.

3) Plaatsingsprocedure

Sollicitanten die geschikt zijn bevonden voor de (profiel) opleiding vallen onmiddellijk onder de plaatsingsprocedure. Het is niet mogelijk een eerste plaatsingsronde over te slaan. Als je solliciteert dien je per de eerstvolgende startdatum van de (profiel) opleiding te kunnen starten met de opleiding.

Wanneer je deelneemt aan het sollicitatieproces, zijn onze voorwaarden, de overige bepalingen en het privacy statement door van toepassing. Lees deze dus van te voren goed door.